رویکرد توسعه پایدار

شرکت آریس با توجه به ارزش‌های سازمانی خود،‌ توجه ویژه‌ای به مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار دارد. کارشناسان آریس از بدو طراحی تا اجرای نهایی پروژه‌ها، کم کردن آثار مخرب زیست‌محیطی را سرلوحه فعالیت‌هایشان قرار می‌دهند و برای یافتن راه‌حل‌های جدید تلاش می‌کنند.
هدف آریس بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، استفاده بهینه از انرژی،‌ توجه به بازیافت،‌ کاهش آلودگی‌ها و صرفه‌جویی است و در این راه می‌کوشد نقش سازنده‌ای ایفا کند و به عنوان الگویی برای بهبود رفتار این صنعت مطرح شود. بررسی دقیق آثار و پیامدهای منفی اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌ها، از فعالیت‌های مهم در گروه آریس است که زیر نظر متخصصان و با بهره‌گیری از مشاوران به حداقل می‌رسند.