ماموریت

مأموریت آریس، ایجاد بالاترین بازده برای سهام‌داران و کارفرمایان از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان و حفظ پورتفوی سودآور و متنوع است. این هدف با بهره‌گیری از شایسته ترین متخصصان کشور و فن‌آوری‌های روز دنیا محقق خواهد شد.