اهداف سازمانی

  • طراحی،‌ اجرا و ارتقای مستمر فروش و خدمات پس از فروش پروژه‌های ساختمانی، در جهت تأمین حداکثر رضایت‌مندی خریداران و مشتریان بالقوه شرکت.
  • بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها و روش‌های مناسب و روزآمد در طراحی و ساخت با جهت‌گیری سبک‌سازی، ارتقای استحکام بناها و کاهش منطقی متوسط هزینه‌های ساخت نسبت به نرم‌های رایج کشوری.
  • بهره‌گیری از روش‌های نرم‌افزاری مناسب و روزآمد در امور تأمین مالی پروژه‌ها،‌ فرآیندهای مدیریت، کنترل و نظارت پروژه‌ها و به حداقل رساندن هزینه فرصت‌های از دست رفته در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها.
  • ارتقای برند شرکت در بین مراجع سرمایه‌گذاری و ذی‌صلاح کشور، شرکت‌های ساختمانی، خریداران و مشتریان بالقوه مستحدثات پروژه‌ها.
  • سرمایه‌گذاری در معاملات املاک بزرگ و اجرای پروژه‌های ساختمانی انبوه و بلندمرتبه به منظور بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از گسترش مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها.
  • توسعه و گسترش هدفمند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت در بخش ساختمان به عرصه سرمایه‌گذاری‌های مرتبط برون مرزی و یا توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
  • اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مبتنی بر نتایج مطالعات امکان‌سنجی، فنی، حقوقی و اقتصادی و نیز در نظر گرفتن آثار خارجی و اجتماعی اجرای پروژه‌ها.
  • توسعه هدفمند و مبتنی بر مبانی ارزیابی حقوقی، فنی و اقتصادی مشارکت‌های متقابل شرکت در پروژه‌ها و تقویت ارتباطات با مراجع سرمایه‌گذاری معتبر در صنعت ساختمان و مسکن کشور.
  • افزایش حقوق صاحبان سهام، از طریق تأمین حداکثر سودآوری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.